Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06158

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaren ongegrond te verklaren. Uit de schriftelijke reactie blijkt dat belanghebbende op 8 april 2013 KOT heeft aangevraagd met ingang van 1 april 2013. Verder blijkt daaruit dat belanghebbende de KOT op 17 mei 2013 zelf stopgezet heeft met ingang van 20 april 2013. De Commissie is niet gebleken dat deze stopzetting door een ander is gedaan. Uit de stukken is niet gebleken dat belanghebbende voor andere jaren KOT heeft aangevraagd. Vervolgens heeft belanghebbende op 21 mei 2013 zijn inkomen gewijzigd naar € 15.000. UHT onderbouwt daarmee voldoende dat sprake is van verwerking van door belanghebbende verstrekte gegevens conform wet- en regelgeving en dat er geen sprake is van vooringenomen handelen of hardheid van B/T, of van opzet/grove schuld.

Advies