Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06137

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaren ongegrond te verklaren. Aan de Commissie is niet gebleken dat belanghebbende als fraudeur stond geregistreerd. Onderzoek van UHT heeft op dat bezwaaronderdeel geen resultaat opgeleverd. Belanghebbende heeft geen brieven of andere stukken kunnen overleggen waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de Belastingdienst/Toeslagen haar als fraudeur beschouwde. De Commissie sluit de mogelijkheid van een CAF (vergelijkbaar) onderzoek niet uit op grond van hetgeen tijdens de hoorzitting naar voren is gekomen, maar heeft onvoldoende grondslag om hier op dit moment al van uit te gaan.

Advies