Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06128

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat de bijstellingen die in 2015 zijn doorgevoerd, op basis van de beschikbare gegevens conform wet- en regelgeving hebben plaatsgevonden. De neerwaartse bijstellingen waren het resultaat van veranderingen in de situatie van de belanghebbende. Dit omvatte een stijging in het toetsingsinkomen van belanghebbende, stopzetting van de toeslag door belanghebbende zelf, een periode waarin zowel belanghebbende als de partner Kinderopvangtoeslag ontvingen, en een toename in het gezamenlijke toetsingsinkomen van belanghebbende en zijn toeslagpartner. De Commissie concludeert daarom dat UHT voldoende heeft aangetoond dat er op dit moment geen sprake is geweest van vooringenomen handelen door de B/T  of hardheid van het stelsel of van een onterechte kwalificatie O/GS. Het advies is om het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Advies