Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06107

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaren ongegrond te verklaren. Uit de systemen van B/T blijkt dat belanghebbende in het toeslagjaar 2012 gebruikgemaakt heeft van twee opvanginstanties. Belanghebbende had echter abusievelijk foutieve LRK-nummers doorgegeven aan B/T. Dit is later gecorrigeerd. De stelling dat belanghebbende gebruikgemaakt heeft van een niet-geregistreerde opvanginstelling, zoals verwoord in de beschikking van 24 maart 2022, is onjuist. Hoewel is gebleken dat voornoemde beschikking onjuiste informatie bevat omtrent het toeslagjaar 2012, impliceert dit echter niet dat er sprake is geweest van een gebrekkige motivering dan wel onzorgvuldigheid.

Advies