Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-06092

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaren ongegrond te verklaren. In de periode 2016 tot en met 2019 is alleen met betrekking tot berekeningsjaar 2017 sprake geweest van een neerwaartse bijstelling van de KOT. Dit houdt verband met de op 18 april 2017 doorgegeven stopzetting van de KOT per 19 mei 2017. Dat deze stopzetting niet door of namens belanghebbende zelf is gedaan, is de Commissie niet gebleken. De wijziging in toegekende KOT ten aanzien van berekeningsjaar 2017 is daarom in ieder geval op het eerste gezicht verklaarbaar.

Advies