Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05957

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. In de periode 2005 tot en met 2009, 2014 en 2015 is er sprake geweest van neerwaartse bijstellingen en stopzettingen van de KOT. Dit houdt verband met wijzigingen in het
gezamenlijk toetsingsinkomen en wijzigingen in opvanguren. De wijzigingen in de toegekende KOT ten aanzien van bovenvermelde berekeningsjaren zijn in ieder geval op het eerste gezicht verklaarbaar. De door belanghebbende naar voren gebrachte bezwaargronden maken dit niet anders. 

Advies