Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05951

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren en geen proceskostenvergoeding toe te kennen. Verder adviseert de Commissie UHT om de integrale beoordeling van het dossier van belanghebbende zo spoedig mogelijk in gang te zetten. De belanghebbende heeft voor de jaren 2011 en 2012 zelf de KOT stopgezet, waardoor zij de voorschotten zelf heeft moeten terugbetalen. De wijzigingen in de toegekende KOT zijn derhalve in eerste instantie verklaarbaar en is er geen reden om tot uitkeren van € 30.000 aan belanghebbende over te gaan. Wel is de Commissie van mening dat een grondigere bestudering tijdens de integrale beoordeling kan leiden tot de conclusie dat belanghebbende toch als gedupeerde kan worden aangemerkt. Deswege wordt er door de Commissie geadviseerd dat de UHT de integrale toets zo spoedig mogelijk laat plaatsvinden. Voor deze integrale beoordeling moet er met name aandacht worden gegeven aan hetgeen wat belanghebbende over toeslagjaar 2011 en 2012 heeft aangevoerd.  

Advies