Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05948

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar (deels) gegrond te verklaren en belanghebbende voor het toeslagjaar 2010 te compenseren conform artikel 2.1.1. Wht. De Commissie constateert dat er door de belanghebbende geen re-integratietraject gevolgd is in 2008 en 2009, hierdoor heeft belanghebbende dus geen recht gehad op KOT en kan niet in aanmerking komen voor compensatie. Voor 2010 is te herleiden dat belanghebbende een re-integratie traject heeft gevolgd en dus ook recht op de KOT bestond. Belanghebbende hoort deswege voor een gedeelte van 2010 gecompenseerd te worden op grond van art. 2.1.1 Wht. Voor 2011 zijn er geen stukken afgeleverd waaruit zou blijken dat er sprake is geweest van een re-integratie traject. Voor de toeslagjaren 2008, 2009 en 2011 heeft de belanghebbende geen recht op compensatie conform de Wht. De Commissie is daarbij ook van mening dat er, voor de terugvordering van de KOT, geen sprake is geweest van bijzondere omstandigheden van 2008 tot en met 2011. Daarnaast adviseert de Commissie om een proceskostenvergoeding toe te kennen.

Advies