Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05939

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en geen proceskostenvergoeding toe te kennen. De Commissie overweegt dat de neerwaartse bijstellingen hebben plaatsgevonden conform de door belanghebbende doorgegeven wijzigingen. Hierdoor komt de Commissie tot het oordeel dat er geen sprake is van institutioneel vooringenomen handelen, hardheid of een onterechte kwalificatie O/GS. Ook met de verrekeningen met andere toeslagen zijn niet onrechtmatig, en dus komt de Commissie tot het oordeel dat UHT op grond van de lichte toets heeft mogen oordelen dat zij geen reden zag om tot uitkering van € 30.000 aan belanghebbende over te gaan.

Advies