Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05819

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Inmiddels heeft UHT bij brief van 4 juli 2023 belanghebbende een vooraankondiging van de voorlopige compensatie over de jaren 2013 tot en met 2019 toegezonden, waarin een bedrag van € 84.665 (inclusief € 30.000) aan haar wordt toegekend. Dit bedrag is inmiddels aan belanghebbende uitbetaald. De Commissie stelt zich op het standpunt dat hiermee het belang van belanghebbende bij het voeren van de onderhavige bezwaarprocedure is komen te vervallen.

Advies