Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05810

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. In haar schriftelijke reactie heeft UHT aangevoerd waarom zij geen reden zag om tot uitkering van € 30.000 aan belanghebbende over te gaan. Volgens UHT hebben de bijstellingen voor de jaren 2005 tot en met 2013, voor zover tot nu toe uit de stukken blijkt, plaatsgevonden conform de door de kinderopvanginstelling of belanghebbende verstrekte informatie. Aan de hand van deze informatie is geconcludeerd dat geen sprake is van institutioneel vooringenomen handelen.

Advies