Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05735

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De Commissie meent dat uit de schriftelijke reactie volgt dat UHT na het uitvoeren van de eerste toets heeft mogen oordelen dat zij geen reden zag om tot uitkering van € 30.000,- aan belanghebbende over te gaan. Immers, voor zover er neerwaartse correcties hebben plaatsgevonden, hebben de bijstellingen plaatsgevonden conform de door de kinderopvanginstelling of belanghebbende opgestuurde informatie. Over 2005 en 2006 is er respectievelijk € 2,- en geheel niet neerwaarts gecorrigeerd. In 2007 t/m 2011 is dit wel het geval, maar de neerwaartse correcties over deze jaren zijn gelegen in wijzigingen in de afgenomen opvang en het inkomen van belanghebbende. De KOT over 2012 is nihil gesteld omdat belanghebbende daar geen recht op zou hebben en niet tot de doelgroep behoorde, hetgeen uiteindelijk in bezwaar is hersteld, en in 2013 en 2014 is tot slot geen KOT ontvangen.

Advies