Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05711

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De bijstellingen voor de jaren 2016 tot en met 2019 hebben, voor zover tot nu toe uit de stukken blijkt, plaatsgevonden conform de door belanghebbende of de kinderopvanginstelling opgestuurde informatie. De wijzigingen in toegekende KOT zijn derhalve in ieder geval op het eerste gezicht verklaarbaar. De door belanghebbende naar voren gebrachte bezwaargronden maken dit naar het oordeel van de Commissie niet anders.

Advies