Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05561

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Belanghebbende stelt in haar bezwaarschrift onder meer dat er ten onrechte een toeslagpartner in 2015 is meegenomen in de berekening en zij geconfronteerd is met hoge terugvorderingen. Volgens de Commissie is niet gebleken is dat er ten onrechte een toeslagpartner in 2015 is betrokken bij de berekening van de KOT. De wijzigingen in toegekende KOT zijn derhalve in ieder geval op het eerste gezicht verklaarbaar. De beschikkingen na 23 oktober 2019 vallen ingevolge artikel 2.1, lid 1, aanhef onder a Wht buiten het bereik van de Wht en kunnen derhalve niet tot compensatie leiden. Voorts adviseert de Commissie om de integrale beoordeling van de compensatie zo spoedig mogelijk in gang te zetten.

Advies