Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05429

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseer UHT om het bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen en uitvoering te geven aan de door UHT voorgenomen beslissing op bezwaar om €30.000 toe te kennen. Belanghebbende geeft aan dat zij volgens B/T niet zou hebben voldaan aan de voorwaarden voor de KOT. Belanghebbende geeft aan dat zij in 2018 bewijsstukken heeft opgestuurd dat zij wel voldeed aan de voorwaarden. UHT heeft in de schriftelijke reactie aangegeven dat zij het bezwaar gegrond acht. Hierdoor is er van horen afgezien op grond van art. 7:3, aanhef en onderdeel e AWB. 

Advies