Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05483

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden besluit te vernietigen en dat te vervangen door een besluit waarbij aan belanghebbende een uitkering op grond van de Wht wordt toegekend van C 30.000,-. In het kader van deze bezwaarprocedure is voldoende vast komen te staan dat destijds door UHT is nagelaten om nadere informatie bij belanghebbende in te winnen. Hierdoor is de Commissie van oordeel dat belanghebbende met betrekking tot het toeslagjaar 2011 onvoldoende in de gelegenheid is gesteld om haar recht op KOT aannemelijk te maken waardoor er sprake is van vooringenomen handelen. Voorts adviseert de Commissie om een proceskostenvergoeding toe te kennen.

Advies