Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05414

Samenvatting

De Commissie concludeert dat UHT blijkens alle ter zake overgelegde stukken een voldoende zorgvuldig onderzoek heeft uitgevoerd in het kader van de lichte toets en adviseert de Commissie UHT:

-om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
-om in het besluit op bezwaar aan belanghebbende duidelijk te maken dat de
beslissing op bezwaar alleen betrekking heeft op de uitvoering van de lichte toets
en niet al mede een integrale beoordeling bevat;
- om te bevorderen dat de integrale toets zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden en
daarbij met name aandacht zal worden besteed aan hetgeen in toeslagjaar 2006
heeft plaatsgevonden. 

Advies