Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05396

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De terugvordering van de KOT over het toeslagjaar 2014 in 2016 is gelegen in een te hoog voorschotbedrag, waarvan de hoogte later op basis van het geregistreerde toetsingsinkomen van belanghebbende en de werkelijk afgenomen kinderopvanguren opnieuw is berekend. Volgens de Commissie is UHT terecht tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van institutioneel vooringenomen handelen in het toeslagjaar 2014. De Commissie stelt vast dat belanghebbende onvoldoende feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die aannemelijk maken dat dit wel het geval is geweest. Het door belanghebbende gemaakte bezwaar ten aanzien van dit punt slaagt derhalve niet.

Advies