Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05384

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gegrond te verklaren. De Commissie volgt belanghebbende in zijn stelling dat de vertraagde toekenning van KOT over het jaar 2016 voortvloeit uit de institutioneel vooringenomen handelswijze van de B/T voor berekeningsjaren 2014 en 2015. Met belanghebbende acht de Commissie het waarschijnlijk dat wanneer geen sprake was geweest van een CAF-onderzoek dat de KOT over het jaar 2016 automatisch was gecontinueerd. Tijdens de hoorzitting heeft de behandelend ambtenaar deze verwachting ook uitgesproken. De Commissie adviseert UHT daarom het bezwaar op dit gegrond te verklaren en het KOT-jaar 2016 ook op te nemen in de herstelberekening.

Advies