Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05369

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar kennelijk ongegrond te verklaren. In het geval van compensatie op grond van de Whot wordt aan gedupeerde ouders niet steeds het werkelijke nadeel vergoed dat zij hebben ondervonden. Wanneer aannemelijk is dat de werkelijke schade als gevolg van het handelen door B/T hoger is dan de deels forfaitaire compensatie uit hoofde van artikel 2.3 Whot, dan kan de ouder op grond van artikel 2.1 lid 3 Whot in aanmerking komen voor een aanvullende compensatie voor de werkelijke schade. Hiervoor is een procedure bij  CWS bestemd. De Commissie geeft UHT daarom in overweging om richting belanghebbende te benadrukken dat het bezwaarschrift als verzoek om aanvullende compensatie aan de Commissie Werkelijke Schade is aangemerkt en als zodanig doorgezonden.

Advies