Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05336

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie adviseert om in het kader van de integrale beoordeling nader onderzoek te verrichten naar het recht op KOT in het jaar 2009 en de stopzetting van KOT in september 2009. Voor zover een grondigere bestudering tot de conclusie leidt dat belanghebbende toch als gedupeerde kan worden aangemerkt, wat op voorhand niet kan worden uitgesloten, dan kan alsnog worden overgegaan tot compensatie. Dit zal dan in het kader van de integrale beoordeling zijn. Dit heeft geen gevolgen voor het besluit waartegen in deze procedure in bezwaar is gekomen.

Advies