Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05297

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT de bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren. De enkele mogelijkheid dat in 2014 een betalingsregeling voor een KOT-schuld uit 2011 zou zijn geweigerd, maakt nog niet dat belanghebbende aanspraak heeft op compensatie wegens een onterechte O/GS-kwalificatie over het toeslagjaar 2011. B/T lijkt ook niet te hebben geweigerd aan belanghebbende een persoonlijke betalingsregeling of buitengerechtelijke schuldregeling toe te kennen. Aan de vereisten van artikel 2.6 Wht voor toekenning van een O/GS-tegemoetkoming, is dus niet voldaan. Ook is de Commissie van oordeel dat voor de jaren 2011 en 2017 onvoldoende aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat er sprake is van vooringenomen handelen dan wel hardheid door B/T.

Advies