Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05243 

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie is van mening dat UHT terecht en op goede gronden is gekomen tot haar beslissing om het verzoek van belanghebbende om compensatie vooralsnog af te wijzen. Volgens UHT hebben de wijzigingen over de toeslagjaren 2005 tot en met 2007, voor zover tot nu toe uit de stukken blijkt, plaatsgevonden conform de door belanghebbende verstrekte informatie. Aan de hand van deze informatie heeft UHT geconcludeerd dat geen sprake is van institutioneel vooringenomen handelen of hardheid door B/T. De Commissie kan UHT volgen in het standpunt ten aanzien van de motivering van het besluit en de zorgvuldigheid van het hieraan ten grondslag liggende onderzoek. De Commissie is van oordeel dat de bestreden beschikking met behulp van de schriftelijke reactie, de RKT-bestanden, SAS-overzichten en overige producties waarop de beschikking is gebaseerd, voldoende is onderbouwd.

Advies