Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05237

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. Voor zover tot nu toe uit de stukken blijkt, hebben de bijstellingen in de jaren 2006 tot en met 2013 plaatsgevonden conform door de kinderopvanginstelling of belanghebbende opgestuurde informatie. De wijzigingen in toegekende KOT lijken verband te houden met wijzigingen in het inkomen of in de afgenomen opvang en zijn derhalve in ieder geval op het eerste gezicht verklaarbaar. De Commissie adviseert UHT om in het besluit op bezwaar aan belanghebbende duidelijk te maken dat de beslissing op bezwaar alleen betrekking heeft op de uitvoering van de lichte toets en niet al mede een integrale beoordeling bevat.

Advies