Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05225

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren en de bestreden beschikking in stand te laten. In de schriftelijke reactie licht UHT toe dat de bijstellingen over de toeslagjaren 2017 tot en met 23 oktober 2019 zijn gebaseerd op wijzigingen die belanghebbende heeft doorgegeven. De bijstellingen betreffen een wijziging van de kinderopvanguren en een tijdelijke stopzetting. Alleen in 2017 werd belanghebbende verzocht € 47 terug te betalen. Een betalingsregeling was hiervoor niet aan de orde. Daarnaast is de Commissie niet bevoegd om te oordelen over schade die is ontstaan na 23 oktober 2019. De Commissie concludeert dat UHT op goede gronden tot haar besluit is gekomen.  

Advies