Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05036

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar deels gegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. De Commissie adviseert UHT bij de integrale beoordeling nadrukkelijk aandacht te besteden aan het toeslagjaar 2010 en een proceskostenvergoeding toe te kennen. Het bestreden besluit bevat een motiveringsgebrek dat bij beslissing op bezwaar dient te worden aangepast. Nu geen herroeping van het besluit plaatsvindt, bestaat er in beginsel geen recht op een proceskostenvergoeding. De Commissie adviseert UHT in dit uitzonderlijke geval toch een proceskostenvergoeding toe te kennen. 

Advies