Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-05015 / BAC 2022-05018

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bezwaren ongegrond te verklaren. De Commissie ziet geen reden om te twijfelen aan de door UHT berekende rente. Wel adviseert de Commissie UHT om in de beslissing op bezwaar een nadere toelichting te geven op de wijze waarop de rentevergoeding voor gemiste kinderopvangtoeslag is berekend, opdat de samenstelling van de rentevergoeding inzichtelijk en begrijpelijk wordt voor belanghebbende. Daarnaast is de Commissie van oordeel dat de belanghebbende geen recht heeft op compensatie voor het berekeningsjaar 2014, omdat de opvang in dat jaar niet heeft plaatsgevonden bij een geregistreerde kinderopvanginstelling, maar bij familie (artikel 2.1 Whot). Dat heeft belanghebbende zelf ook verklaard.

Advies