Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04949

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie betreurt dat belanghebbende en de partner beiden zelf werkzaam zijn bij B/T en dat zij zich genoodzaakt voelden zich aan te melden als
gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het is begrijpelijk dat zij zich ongemakkelijk
hebben gevoeld door de situatie, waarbij de problemen met KOT juist vanuit hun eigen
werkgever zijn ontstaan. De Commissie is bezorgd over het feit dat belanghebbende het gevoel heeft dat er mogelijk sprake is van etnisch profileren door haar eigen werkgever. De Commissie hecht eraan te benadrukken dat elke vorm van discriminatie onacceptabel is. De Commissie meent desalniettemin dat UHT na uitvoering van de lichte toets heeft mogen oordelen dat zij nog geen reden zag om tot uitkering van € 30.000 aan belanghebbende over te gaan. Verder adviseert de Commissie UHT om de integrale beoordeling van het dossier van belanghebbende met de grootst mogelijke spoed in gang te zetten.

Advies