Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04937

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie overweegt dat uit de schriftelijke reactie volgt dat UHT na het uitvoeren van de eerste toets heeft mogen oordelen dat zij vooralsnog geen reden zag om tot uitkering van € 30.000,- aan belanghebbende over te gaan. Immers, de bijstelling voor berekeningsjaar 2013 heeft, voor zover tot nu toe uit de stukken blijkt, plaatsgevonden conform de van belanghebbende ontvangen informatie. Belanghebbende heeft in 2013 de KOT stopgezet met ingang van 1 juli 2013. De KOT 2013 is om deze reden verlaagd. De wijziging in toegekende KOT is dus verklaarbaar.

Advies