Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04856

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar tegen de beschikking ongegrond te verklaren. De Commissie ziet geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de conclusie van UHT over het toeslagjaar 2012 en merkt daarbij op dat de enkele stelling van gemachtigde dat de stopzetting niet vrijwillig zou hebben plaatsgevonden, dit niet anders maakt. De Commissie adviseert om een proceskostenvergoeding af te wijzen en belanghebbende te informeren over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om aanvullende schadevergoeding bij de Commissie Werkelijke Schade.

Advies