Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04716

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaarschrift tegen de compensatiebeschikking niet-ontvankelijk te verklaren. Gemachtigde heeft, daartoe in de gelegenheid gesteld en daarnaar uitdrukkelijk gevraagd, geen nadere gronden aangevoerd. De Commissie verbindt hieraan de conclusie dat kennelijk aan de bezwaren van belanghebbende met laatstgenoemd besluit volledig is tegemoetgekomen. Ten slotte adviseert de Commissie om de proceskostenvergoeding toe te kennen.

Advies