Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04617

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. Uit de schriftelijke reactie blijkt dat de neerwaartse bijstellingen van 2006 tot en met 2013 voortkwamen uit een stijging van het gezamenlijke toetsingsinkomen. Met betrekking tot 2011 adviseert de Commissie UHT om nader te onderzoeken of de nihilstelling bij beschikking van 6 september 2011 van institutionele vooringenomenheid getuigt. De KOT was op nihil gesteld omdat het door belanghebbende doorgegeven LRK-nummer niet overeenstemde met de opvangsoort die zij had doorgegeven. B/T heeft het voorschot aangepast naar € 8395,- nadat het juiste LRK-nummer was doorgegeven. Verder adviseert de Commissie nader onderzoek te verrichten naar de stopzetting van de KOT per 16 oktober 2013 in het kader van de integrale beoordeling.

Advies