Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04584

Samenvatting

De Bezwaarschriftencommissie (hierna: Commissie) adviseert UHT om het bezwaar in deze zaak gedeeltelijk gegrond te verklaren. De Commissie adviseert UHT om ten aanzien van de vergoeding voor juridische bijstand hun eigen standpunt te volgen en aan belanghebbende een vergoeding van 0,5 punt met een wegingsfactor van 2 toe te kennen. Tevens wordt gesteld dat het vergoedingsbedrag van 12.555 euro voor juridische bijstand voldoende onderbouwd is. Verder adviseert de Commissie om de immateriƫle schadevergoeding te berekenen vanaf 10 augustus 2010 tot aan de datum van de beslissing op bezwaar. UHT heeft per abuis de verkeerde aanvangsdatum datum gebruikt. 10 augustus wordt gehanteerd als begindatum omdat dit in het voordeel van belanghebbende is, hoewel de correcte begindatum 25 augustus had moeten zijn.

Advies