Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04473

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift ten aanzien van de toeslagjaren 2016 en 2017 ongegrond te verklaren. De LIC-overzichten en de andere bijlagen geven de Commissie geen aanleiding om aan te nemen dat er met betrekking tot de KOT 2016 ten aanzien van belanghebbende sprake is geweest van institutionele vooringenomenheid. Het enkel instellen van een controle is hiervoor onvoldoende. Ten aanzien van 2017 heeft belanghebbende bevestigd geen KOT te hebben aangevraagd. Er is dan ook geen recht op compensatie. UHT heeft op de hoorzitting toegezegd opnieuw te zullen beoordelen of belanghebbende over deze jaren wel in aanmerking komt voor compensatie. De Commissie adviseert in het kader hiervan om op korte termijn de andere door de gemachtigde genoemde jaren te herbeoordelen.

Advies