Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04437

Samenvatting

Nu niet aannemelijk is geworden dat belanghebbende in 2011 aanspraak had op KOT, is de Commissie van mening dat UHT terecht heeft beslist dat belanghebbende evident geen recht had op KOT en er aldus sprake is van een ernstige onregelmatigheid, als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 van de Wht. De Commissie adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Advies