Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04419

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar (gedeeltelijk) gegrond te verklaren, de bestreden besluiten (UHT-DC I en UHT-DHR) op onderdelen te herroepen en alle, ingevolge de Wht, daarmee samenhangende, vergoedingen opnieuw te berekenen met inachtneming van dit advies. Tevens adviseert de Commissie het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen.

Advies