Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04359

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. In de schriftelijke reactie heeft UHT inmiddels duidelijkheid verschaft over de reden waarom zij niet tot toekenning van de uitkering van het forfaitaire bedrag van € 30.000 over is gegaan. UHT heeft toegelicht dat de toegekende bedragen aan KOT zijn gewijzigd in verband met (door belanghebbende doorgegeven) wijzigingen in het aantal opvanguren, het toetsingsinkomen van belanghebbende en stopzetting van de KOT. De Commissie overweegt dat de door belanghebbende terug te betalen bedragen voort lijken te vloeien uit reguliere wijzigingen die belanghebbende heeft doorgegeven.

Advies