Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04347

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om de bestreden beschikking van 16 maart 2021 niet te herroepen en in stand te laten nu de integrale beoordeling inmiddels is afgerond. Ten aanzien van de beschikking van 25 maart 2022 adviseert zij het bezwaar ongegrond te verklaren. In haar schriftelijke verweer is UHT per onderdeel ingegaan op de totstandkoming van de in de compensatieberekening vermelde bedragen. De Commissie concludeert dan ook dat er geen sprake is van een gebrekkige motivering. 

Advies