Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04260

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift in de onderhavige zaak niet-ontvankelijk te verklaren omdat met het besluit van 16 december 2022 volledig tegemoet is gekomen aan het bezwaar van belanghebbende. Belanghebbende heeft geen reëel en actueel belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift. Het procesbelang van belanghebbende is daarmee komen te vervallen.

Advies