Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04217

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bestreden besluit in stand te laten. De Commissie is van mening dat UHT terecht en op goede gronden heeft besloten om het verzoek van belanghebbende om compensatie of tegemoetkoming vooralsnog af te wijzen. UHT heeft in haar schriftelijke reactie en tijdens de hoorzitting toegelicht waarom de aan belanghebbende toegekende voorschotten voor KOT werden verlaagd of stopgezet in de jaren 2015 en 2016. Het is voor de Commissie in ieder geval op eerste gezicht verklaarbaar waarom de wijzigingen in toegekende KOT hebben plaatsgevonden.

Advies