Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04187

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift gegrond te verklaren. In de schriftelijke reactie heeft UHT duidelijk gemaakt dat de nihilstelling van de KOT in 2009 op grond van non-respons tot de conclusie leidt dat er sprake is van vooringenomen handelen, omdat de vraag- en rappelbrieven niet in de systemen van B/T zijn aangetroffen. Hierdoor heeft belanghebbende, omdat zij als gedupeerde kan worden aangemerkt, recht op € 30.000,-. De Commissie kan zich in de getrokken conclusies vinden en adviseert UHT om tot betaling van € 30.000,- over te gaan.

Advies