Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04178

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. UHT heeft naar het oordeel van de Commissie voldoende zorgvuldig onderzoek uitgevoerd in het kader van de lichte toets. Ten aanzien van de toeslagjaren 2006 tot en met 2011 is toegelicht dat de wijzigingen in de KOT plaatsvonden op basis van gegevens die door belanghebbende zijn aangeleverd. In de jaren 2012 en 2013 is de KOT nihil beschikt omdat belanghebbende niet zou hebben gereageerd op meerdere verzoeken om informatie. Gezien het voorgaande kan belanghebbende vooralsnog niet als gedupeerde in de zin van de herstelregelingen worden aangemerkt.

Advies