Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04169

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. In de periode 2008 tot en met 2012 is met betrekking tot berekeningsjaren 2009 tot en met 2012 sprake geweest van een neerwaartse bijstelling van de KOT. Voor berekeningsjaren 2009 en 2011 houden deze bijstellingen verband met wijzigingen in het aantal opvanguren. Deze wijzigingen heeft belanghebbende zelf doorgegeven en zijn daarom in ieder geval op het eerste gezicht verklaarbaar. De Commissie adviseert om tijdens de integrale beoordeling aandacht te besteden aan de informatieverzoeken in het jaar 2010 en de stopzetting in het jaar 2010. Gegeven de grote emotionele invloed van de zaak op belanghebbende en diens financiƫle en persoonlijke situatie adviseert de Commissie UHT om de integrale beoordeling met voorrang te laten plaatsvinden.

Advies