Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04145

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren, de bestreden beschikking in stand te laten en de integrale beoordeling te starten. Ter zitting heeft UHT aangegeven dat zij in de relatief beperkte kaders van de lichte toets geen aanknopingspunten heeft gevonden voor de door belanghebbende gestelde stopzetting van de KOT. Bij de (nog op te starten) integrale beoordeling zullen echter overzichten van het Landelijk Incasso Centrum worden betrokken, die een dergelijk inzicht mogelijk wel kunnen bieden. De BAC adviseert UHT dit extra kritisch te beschouwen.

Advies