Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04142

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren en de integrale beoordeling van het recht op compensatie in gang te zetten. UHT heeft met de schriftelijke reactie inmiddels duidelijkheid verschaft over de reden waarom zij nog niet tot toekenning van het forfaitaire bedrag van €30.000,- over is gegaan. Daarin heeft UHT voor de jaren 2011 tot en met 2015 per jaar meegedeeld waarom de aan belanghebbende toegekende voorschotten aan KOT werden verlaagd. De Commissie is daarmee van mening dat de wijzigingen in toegekende KOT verklaarbaar zijn. De Commissie adviseert UHT om belanghebbende te laten weten dat de beslissing alleen betrekking heeft op de eerste toets en niet al mede een integrale beoordeling bevat.

Advies