Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-04097

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift in de onderhavige zaak kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren, omdat bij besluit van 30 september 2022 aan belanghebbende voor het jaar 2011 alsnog een compensatie is toegekend en dit bedrag op grond van de Catshuisregeling is aangevuld tot een bedrag van €30.000. Hiermee heeft belanghebbende geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift. Het procesbelang is komen te vervallen. De Commissie adviseert ten slotte om het verzoek tot toekenning van een proceskostenvergoeding af te wijzen.

Advies