Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-03965

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar ongegrond te verklaren. De Commissie overweegt dat uit de schriftelijke stukken blijkt dat de neerwaartse bijstellingen van KOT hebben plaatsgevonden conform de door belanghebbende opgestuurde informatie dan wel door de inwerkingtreding van artikel 8a van het Besluit Kinderopvangtoeslag. De wijzigingen in de toegekende KOT zijn daarmee verklaarbaar. De Commissie meent dat uit de schriftelijke reactie volgt dat UHT na het uitvoeren van de lichte toets heeft mogen oordelen dat zij geen reden zag om tot het uitkeren van € 30.000,-  over te gaan.  De Commissie adviseert om de integrale beoordeling van de compensatie zo spoedig mogelijk in gang te zetten.

Advies