Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-03962

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie adviseert UHT om het bezwaar tegen de beschikking met kenmerk UHT-DC-I ongegrond te verklaren en belanghebbende te informeren over het indienen van een verzoek om aanvullende schadevergoeding bij de Commissie Werkelijke Schade. Het door belanghebbende eerder betaalde en thans teruggevraagde bedrag van € 18.494 wordt aldus geacht onderdeel uit te maken van het definitief berekende compensatiebedrag. De stelling van belanghebbende dat zij nog recht heeft op een compensatie ter hoogte van dit bedrag, treft gelet hierop geen doel.

Advies