Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-03950

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaar gegrond te verklaren en belanghebbende alsnog het bedrag van C 30.000,- toe te kennen. UHT heeft naar aanleiding van het door belanghebbende ingediende bezwaarschrift, en hetgeen is besproken tijdens de hoorzitting, aangegeven dat het bezwaar gegrond is en dat belanghebbende recht heeft op het forfaitaire bedrag van € 30.000,-. De Commissie adviseert UHT op het bezwaarschrift te besluiten conform hetgeen in de aanvullende schriftelijke reactie is aangegeven.

Advies