Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

BAC 2022-03929

Samenvatting

De Bezwaarschriftenadviescommissie (hierna: de Commissie) adviseert UHT om het bezwaarschrift gegrond te verklaren, de bestreden beschikking te herroepen en compensatie toe te kennen voor de toeslagjaren 2007, 2008, 2009, 2010 en de maanden januari en februari van toeslagjaar 2011. UHT is met de schriftelijke reactie deels op haar standpunt dat er geen geregistreerde kinderopvang was tussen 2007 en februari 2011. Volgens UHT is er in de jaren 2007 tot en met 2009 wel sprake geweest van geregistreerde kinderopvang, en heeft belanghebbende daarom voor die jaren recht op compensatie. Later heeft UHT aangegeven dat ook voor toeslagjaar 2010 en de maanden januari en februari van toeslagjaar 2011 compensatie wordt toegekend omdat aannemelijk is geworden dat ook in deze periode sprake is geweest van geregistreerde kinderopvang. Aangezien over deze jaren sprake is geweest van institutioneel vooringenomen handelen, en geen sprake is van evident geen recht aangezien belanghebbende over deze jaren geregistreerde kinderopvang heeft genoten, adviseert de Commissie om de bestreden beschikking op dit punt te herroepen en alle punten die daarmee samenhangen aan te passen.

Advies